Provozní řád

 1. Hřiště je umístěno v Chráněné krajinné oblasti III. stupně, proto je nutno přísně dodržovat zákaz vstupu do biozón.
 2. Osoby, které nejsou členy GCHVK, jsou na hřišti oprávněny hrát pouze po předchozím ohlášení své účasti na recepci GCHVK a po uhrazení poplatků za hru.
 3. Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je start hry vždy z odpaliště č.1 ve stanoveném čase. Maximální čas na odehrání devíti jamek je 2 hodiny 30 minut.
 4. Před zahájením hry, v jejím průběhu jakož i po jejím ukončení je zakázáno:
  • a) dělat cvičné švihy na odpališti
  • b) přejíždět vozíky (trolley) odpaliště a jamkoviště
  • c) používat mobilní telefony
  • d) jakékoliv zdržování hry
 5. Hráč je povinnen být řádně ustrojen a obut ve vhodné obuvi dle golfové etikety
 6. Hráč je povinen dodržovat mezinárodní golfová pravidla, jakož i pravidla místního golfového hřiště.
 7. Hráč je povinen se při hře vždy chovat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví a majetku. Hráč je zejména povinen dbát na bezpečnost svou, ostatních účastníků hry, případně diváků, a dodržovat etiketu hry.
 8. Není-li uvedeno jinak, hřiště je pro hru otevřeno v době od 8:00 do 20:00

Hra na hřišti je povolena všem členům Golf clubu Horal Velké Karlovice (GCHVK), kteří mají uhrazeny členské příspěvky a ohlásí svou přítomnost na recepci GCHVK.

Otevírací doba

 • otevírací doba ZDE