Chování na hřišti

Zásady správného chování na hřišti.

  1. Hra na hřišti je povolena pouze po řádné rezervaci hracího času, ohlášení se na recepci golfového hřiště a zaplacení hracího poplatku.
  2. Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je nutno vždy zahajovat hru ve stanovený čas na odpališti č.1.
  3. Na hřišti není povoleno hrát míči určenými pro driving range.
  4. Není povoleno hraní více hráčů se společným bagem.
  5. Nepoužívejte mobilní telefony během hry.
  6. Neprovádějte cvičné švihy na odpališti.
  7. Nepřejíždějte golfovými vozíky (trolley) odpaliště včetně upravených ploch pro odpaliště a jamkoviště.
  8. Vracejte vyseknuté drny.
  9. Upravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti.
  10. Dodržujte pravidla hry a golfovou etiketu.
  11. Dbejte pokynů maršála a správy hřiště.
  12. Chovejte se tak, abyste neobtěžovali ostatní hráče na hřišti.

Porušením těchto zásad se vystavujete nebezpečí vykázání ze hřiště, v soutěžní hře diskvalifikace.