Místní pravidla

 • Jelikož je hřiště umístěno v chráněné krajinné oblasti Beskydy, je na hřišti velké množství trestných oblastí se zákazem hry a vstupu. Tyto oblasti jsou vyznačeny zelenými kolíky s červeným vrškem.
 • Je-li míč v trestné oblasti se zákazem hry a vstupu, pokračujte podle pravidla 17.1d. Za porušení zákazu vstupu jsou hráči uděleny 2 trestné rány.
 • Leží-li míč v poli, ale trestná oblast se zákazem hry a vstupu překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, použije hráč úlevu podle pravidla 17.1e.
 • Oblasti se zákazem hry v rámci abnormálního stavu hřiště jsou vyznačeny modrými kolíky a je do nich povolen vstup (např. za účelem nalezení míče) – pravidlo 16.1f.
 • Hranice hřiště je značena bílými kolíky nebo dřevěnými ohradami – pravidlo 18.2.
 • Trestné oblasti jsou vyznačeny červenými nebo žlutými kolíky – pravidlo 17.
 • Na jamkách č. 2 a 8 je možno k úlevě od trestných oblastí využít dropzóny.
 • Abnormální stav hřiště (všechny stavby, studny na jamkách č. 2, 6, všechny součásti zavlažovacího systému, lavičky, čističe míčů, hráčské plány jamek, tabule orientačního systému, zpevněné cesty, pěšiny bez trávy, součásti a vybavení vleků, přechodové můstky na jamkách č. 1, 7 – pravidla 16.1a, 16.1b.
 • Pohyblivé závady (značky na hřišti next tee, zákaz vstupu apod.). – pravidlo 15.2a
 • Při zasažení drátu (pouze drátu) elektrického vedení nebo drátu lyžařského vleku na jamkách č. 1, 2, 3, 8, 9 se musí rána zrušit a beztrestně opakovat.
 • Platí přísný zákaz hry tréninkovými míči, trest – vyloučení ze hry.
 • Při zjištění, že hráč vědomě a opakovaně porušuje provozní řád, pravidla golfu, místní pravidla a etiku, vystavuje se nebezpečí vykázání z hřiště a zákazu hry.