Místní pravidla

Hřiště je umístěno v Chráněné krajinné oblasti III. stupně. Proto je nutno přísně dodržovat zákaz vstupu do biozón. Nedodržení se trestá diskvalifikací při soutěžní hře, vykázáním ze hřiště při rekreační hře a při opakovaném porušení zákazem hry na tomto hřišti.

Biozony jsou na všech jamkách a jsou značeny zelenými kolíky s červeným vrškem.Je-li míč v takto označené biozóně, pokračuje se s připočtením jedné trestné rány dle pravidla 26-1.

Leželi míč v poli, ale biozóna mu překáží v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, použije hráč úlevu dle pravidla 25-1.

Oblast, ze které je zakázáno hrát, ale je do ní povolen vstup (např. za účelem nalezení míče) je značena jako půda v opravě (modré kolíky). Leží-li míč v této oblasti, použije hráč úlevu (pravidlo 25-1).

Hranice hřiště (pravidlo 27-1) na jamkách č.2, 3, 8 a 9 je značena bílými kolíky nebo bílými značkami na dřevěných ohradách.

Vodní překážky (pravidlo 26) na jamkách č.1 a 9 – podélná vodní překážka (červené kolíky), na jamkách č. 1, 7 a 8 – vodní překážka (žluté kolíky).

Nepohyblivé závady (pravidlo 24-2): všechny stavby, studny na jamkách č.2 a 6, všechny součásti zavlažovacího systému, lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, tabule orientačního systému, zpevněné cesty, pěšiny bez trávy, přechodové můstky na jamkách č.1 a 7. Leží-li míč ve vodní překážce, nelze použít úlevu (pravidlo 24-2, poznámka 1).

Pohyblivé závady (pravidlo 24-1): značky na hřišti (next tee, zákaz vstupu apod.).

Při zasažení drátu elektrického vedení nebo drátů lyžařského vleku na jamkách č.1, 2, 3, 8 a 9 se musí rána zrušit a beztrestně opakovat (pravidlo 20-5).

Při odchodu z greenu jamky č.4 použijte zvukové zařízení pro informaci hráčů na odpališti, že je green volný.