Místní pravidla

  • Hřiště je umístěno v Chráněné krajinné oblasti III. stupně. Proto je nutno přísně dodržovat zákaz vstupu do biozón. Nedodržení se trestá diskvalifikací při soutěžní hře, vykázáním ze hřiště při rekreační hře a při opakovaném porušení zákazem hry na tomto hřišti.
  • Biozóny jsou na všech jamkách a jsou značeny zelenými kolíky s červeným vrškem. Je-li míč v takto označené biozóně, pokračuje se s připočtením jedné trestné rány dle pravidla 26-1.
  • Leží-li míč v poli, ale biozóna mu překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, použije hráč úlevu dle prav. 25-1.
  • Oblast, ze které je zakázáno hrát, ale je do ní povolen vstup (např. za účelem nalezení míče), je značena jako půda v opravě (modré kolíky). Leží-li míč v této oblasti, použije hráč úlevu (prav. 25-1).
  • Hranice hřiště (prav. 27-1) na jamkách č. 2, 3, 8, 9 je značena bílými kolíky nebo bílými značkami na dřevěných ohradách.
  • Vodní překážky (prav. 26) jamky č. 1, 9 – podélná vodní překážka (červené kolíky), jamky č. 1, 7, 8 – vodní překážka (žluté kolíky).
  • Nepohyblivé závady (prav. 24-2) všechny stavby, studny na jamkách č. 2, 6, všechny součásti zavlažovacího systému, lavičky, čističe míčů, hráčské plány jamek, tabule orientačního systému, zpevněné cesty, pěšiny bez trávy, přechodové můstky na jamkách č. 1, 7. Leží-li míč ve vodní překážce, nelze použít úlevu (prav. 24-2 poznámka 1).
  • Pohyblivé závady (prav. 24-1) značky na hřišti (next tee, zákaz vstupu apod.).
  • Při zasažení drátu elektrického vedení nebo drátu lyžařského vleku na jamkách č. 1, 2, 3, 8, 9 se musí rána zrušit a beztrestně opakovat (prav. 20-5).
  • Při odchodu z greenu jamky č. 4 použijte zvukové zařízení pro informaci hráčů na odpališti, že green je volný.